Inne

Fundacja PSC działa od roku 2009. W tym czasie przeprowadziła szereg projektów edukacyjnych, szkoleń, konferencji, publikacji raportów oraz wspierała inne instytucje i organizacje w realizacji działań na rzecz ludzi młodych, edukacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Do najważniejszych należą:

 1. Gdyńska Akademia Młodych (zadanie publiczne - miasto Gdynia). Projekt edukacyjny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Lata 2011-2016;
 2. Gdyńskie Debaty Młodych (zadanie publiczne - miasto Gdynia). Projekt edukacyjny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Lata 2010-2016;
 3. Ambasadorzy Jakości Kształcenia (zadanie publiczne - MNiSW). Projekt edukacyjno-badawczy dot. świadomości intersariuszy wewnętrznych na kwestia jakości kształcenia. Projekt obecnie realizowany.
 4. Koła w ruch! (zadanie publiczne - MNiSW). Projekt edukacyjny dot. wzmocnienia członków i struktur (networking) kół naukowych w województwie pomorskim. Projekt obecnie realizowany.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa "Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” (Projekt w partnerstwie z AMW i PTSM). Czerwiec 2018 r.
 6. Szkolenia dla Licealistów - projekt realizowany z uczelniami wyższymi i firmami dla uczniów trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych w obszarze projektowania ścieżki rozwoju. Rok 2012 i 2014
 7. Organizacja konferencji oraz wydanie publikacji “Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych” (zadanie publiczne - MNiSW). Rok 2014.
 8. Organizacja konferencji „Karta Praw Studenta, czyli nie obawiajmy się walczyć o swoje Prawa” (zadanie publiczne - MNiSW). Rok 2013
 9. Przygotowanie analizy pt. „Zapotrzebowanie pomorskiego rynku pracy na absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym” na zlecenie Akademii Marynarki Wojennej. Rok 2018.
 10. Partner konferencji naukowych i publikacji pokonferencyjnych Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Akademii Marynarki Wojennej. Lata 2012-2016.
 11. Współorganizacja Forum Jakości – nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia oraz Forum jakości - Współczesne wyzwania dla zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (Akademia Marynarki Wojennej, Polska Komisja Akredytacyjna). Rok 2012 i 2015.
 12. Współorganizacja spotkania młodych architektów wraz z OSSA - Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury. Rok 2016.
 13. XII Krajowy Zjazd Doktorantów - IV Gala Konkursu PRODOK 2011 w Gdyni (Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Urząd Miasta Gdynia)
 14. I Konferencja Inauguracyjna - Samorząd Studencki w świetle zmian nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - Dar Młodzieży (Parlament Studentów RP, Akademia Morska w Gdyni)
 15. Projekty edukacyjne dla Komisji Uczelni Mundurowych, Samorządu Studentów AMW i AM. Lata 2009-2016.
 16. Piknik oraz rekonstrukcja historyczna w Parku Oruńskim (zadanie publiczne - miasto Gdańsk). Rok 2016.
 17. Zjazd Forum Uczelni Technicznych (Forum Uczelni Technicznych PSRP)
 18. Komisja Uczelni Mundurowych (Porozumienie Uczelni Mundurowych - Prezydium Samorządu Studentów AMW)
 19. Ogólnopolski Bal Podchorążego (Uczelnie Wojskowe: AMW, WSOWL, WAT, WSOWP, AON)
 20. Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku (Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Gdańska - Samorządy Studenckie ww. uczelni)
 21. Szkolenia dla Gmin województwa Pomorskiego z zakresu ewidencji ludności i spraw obywatelskich (Pomorski Urząd Wojewódzki) - - współorganizacja 2013 r.
 22. Szkolenia dla Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa (Pomorski Urząd Wojewódzki) - współorganizacja 2015 r.
 23. Szkolenie dla Urzędu Gminy Kolbudy z zakresu zmian w KPA (Gmina Kolbudy) - współorganizacja 2017 r.
Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510