poniedziałek, 27 wrzesień 2021 09:12

Gdyński Tutoring - edukacja dla przyszłości

Projekt „Gdyński Tutoring - edukacja dla przyszłości”, jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia świadomości oraz rozwinięcia kompetencji w zakresie projektowania i stosowania tutoringu w edukacji. Projekt zakłada działania, które mają pozwolić na przygotowanie kluczowych grup interesariuszy (nauczycieli i uczniów) do świadomego i efektywnego udziału w tutoringu oraz rozwijanie tutoringu młodzieżowego, rozumianego jako relację opieki i tworzenia warunków do nauki przez „uczniów dla uczniów”, np. w odniesieniu do młodszych koleżanek i kolegów. 

W ramach projektu odbędzie się certyfikowany kurs tutorski dla nauczycieli, którego założeniem jest stworzenie sytuacji edukacyjnej, w której uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o zadania i studia przypadku, które będę realizowane i omawiane indywidualnie oraz grupowo przy wsparciu prowadzących. Efektem warsztatów będzie wypracowanie wniosków oraz rozwiązań, które będą potem praktycznie stosowane w rozwijaniu tutoringu w szkołach. W ramach działań projektowych odbędą się również warsztaty dla uczniów, które będą miały na celu przygotowanie uczniów do uczestnictwa w procesie tutoringu, określenie, a także przygotowania ich do pełnienia roli młodzieżowych tutorów. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z indywidualnych konsultacji oraz superwizji prowadzonych działań. 

W pierwszym etapie projektu poszukujemy szkół, które chcą przystąpić do programu wdrażania (elementów) tutoringu jako jednej z metod dydaktycznych. Po przystąpieniu szkoły do projektu, ustaleniu jego zgrubnego zakresu i harmonogramu, przejdziemy do rekrutacji nauczycieli do kursu tutorskiego. Rownolegle, nasi eksperci przeprowadzą warsztaty dla uczniów, którzy z jednej strony będą odbiorcami wdrażanej metody, a z drugiej, sami będą mogli wspierać swoje koleżanki i kolegów w ramach tutoringu młodzieżowego. Na każdym z etapów przewidujemy grupowe i indywidualne wsparcie w efektywnym wdrażaniu tej metody.

Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/4hn43WZsAHjTyj2Q6

Projekty "Gdyński tutoring" oraz "Przedsiębiorczość przyszłości" finansowane są ze środków Urzędu Miasta Gdyni w ramach zdań publicznych.

Koordynatorem projektu jest Tomasz Dranicki. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

 

 

 

 

 

6

 

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510